Feiten en cijfers

  • Ongeveer 400.000 mensen wereldwijd hebben hemofilie.
  • In Nederland zijn dit er circa 1.600, één op de 10.000 dus.
  • Bij zeventig procent heeft dit een familiaire oorsprong.
  • Dertig procent heeft de ziekte spontaan gekregen door verandering in de genen.
  • Het jaarlijkse aantal ziekenhuisopnamen van hemofiliepatiënten daalt sterk.
  • ook verblijven patiënten bij opname korter in het ziekenhuis.
  • Het schoolverzuim van scholieren met hemofilie is de laatste dertig jaar met tweederde gedaald.
  • Het aantal patiënten dat preventief wordt behandeld, is in dertig jaar gestegen van dertig naar 68 procent.
  • Door intensievere behandeling is de gewrichtsfunctie van veel patiënten aanzienlijk verbeterd.
  • De gemiddelde levensverwachting van mannen met hemofilie is vrijwel gelijk aan die van mannen zonder hemofilie.