Hoe krijg je het?

Hemofilie komt bijna alleen voor bij mannen. Dit komt omdat de genetische code voor de stollingsfactoren VIII en IX zich bevinden op het menselijke X-chromosoom. Dit chromosoom bepaalt ook welk geslacht iemand heeft. Vrouwen hebben twee X-chromosomen. Maakt het ene X-chromosoom niet genoeg stollingsfactor aan, dan kan het andere X-chromosoom dit overnemen. De vrouw kan dan wel minder stollingsfactor aanmaken dan normaal, maar nog wel voldoende. De vrouw krijgt dan geen hemofilie. Wel kan zij sneller blauwe plekken krijgen of langer en sterker blijven bloeden tijdens de menstruatie of bij een operatie. Bij mannen werkt het anders. Die hebben maar één X-chromosoom. Maakt hun X-chromosoom geen stollingsfactor aan, dan hebben ze dus hemofilie. Hemofilie komt in alle bevolkingsgroepen voor bij ongeveer een op de 5.000 pasgeboren jongetjes.