Met de hulp van geneesmiddelen gaan we de strijd aan tegen veel ziekten. En dat lukt steeds beter. Soms genezen mensen helemaal. Helaas geldt dat niet voor alle aandoeningen. Maar patiënten blijven vaak wel leven, meestal ook met een aanvaardbare kwaliteit, zonder zich erg ziek te voelen. Voor veel voorkomende ziektebeelden toont deze website díe waarde van het geneesmiddel.