Wat is migraine?

Migraine (van hemicrania: half hoofd) is een chronische aandoening die zich uit in regelmatige aanvallen met in zwaarte variabele hoofdpijn. De pijn zit meestal aan één kant van het hoofd. Dit hoeft niet altijd dezelfde kant te zijn. De pijn is heftig kloppend, bonzend of dreunend van aard, en wordt erger bij lichamelijke inspanning. Daarnaast wordt migraine gekenmerkt door een sterke overgevoeligheid voor licht, geluid en bijvoorbeeld geuren. De ziekte kan gepaard gaan met misselijkheid, overgeven en diarree. Een deel van de patiënten krijgt voor een aanval problemen als gevolg van een aura, bijvoorbeeld (gedeeltelijke) uitval van het gezichtsveld en/of krachtverlies aan één kant van het lichaam.

Migraine is maar één van de meer dan tweehonderd soorten hoofdpijn. De meest voorkomende soort hoofdpijn naast migraine, is spanningshoofdpijn. Hierbij voelt de patiënt pijn in een brede band die op het voorhoofd drukt. Andere vormen van hoofdpijn zijn ondermeer cluster- en sinushoofdpijn, waarbij de patiënt op specifieke plaatsen op het hoofd pijn ervaart (zie figuur op pag. 3).

Migraine kan een enorme impact op iemands sociale en maatschappelijke leven hebben. In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen migrainepatiënten (CBS, 2011). Daarvan hebben per dag ongeveer 70.000 een migraineaanval, die enkele uren tot dagen kan duren. Tijdens een aanval kunnen patiënten moeilijk of niet hun normale dagtaak uitvoeren; de meesten moeten uitzieken in een rustige, donkere ruimte. Het risico dat een aanval op elk moment kan beginnen, maakt de ziekte onvoorspelbaar. Vormen van hoofdpijn:

Er zijn meer dan tweehonderd soorten hoofdpijn, die onderverdeeld kunnen worden in de type pijn die ze veroorzaken. Vier van de belangrijkste vormen zijn hier afgebeeld. Sinushoofdpijn kan veroorzaakt worden door bacteriële infecties en wordt gekenmerkt door pijn achter het voorhoofd en/of de kaken. Pijn in of rond een oog wordt aangeduid als clusterhoofdpijn. Bij spanningshoofdpijn is de pijn als een brede, op het voorhoofd drukkende band aanwezig. Klassieke migraine wordt gekenmerkt door pijn, misselijkheid en lichtflitsen aan één kant van het hoofd.